Πικροδάφνη
Μια στενή λωρίδα άναρχου πράσινου που διασχίζει το γκρίζο σώμα της πόλης
ταλαιπωρημένη και τραυματισμένη, πως και τα περισσότερα στον τόπο μας.
Βαδίζοντας πότε στις όχθες πότε στην κοίτη,
φωτογραφίζοντας το πράσινο και τον αστικό ιστό που το περικλείει σε αποχρώσεις του γκρίζου.
 
Clicks: 40
No comment
 
Clicks: 177
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 46
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 43
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 44
No comment
 
Clicks: 42
No comment
 
Clicks: 211
No comment
 
Clicks: 42
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 44
No comment
 
Clicks: 47
No comment
 
Clicks: 35
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 35
No comment
 
Clicks: 38
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 172
No comment
 
Clicks: 45
No comment
 
Clicks: 185
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 41
No comment
 
Clicks: 39
No comment
 
Clicks: 43
No comment
 
Clicks: 35
No comment
 
Clicks: 42
No comment
 
Clicks: 46
No comment