Φωτογραφίζω
εντός & εκτός
Μικρές βόλτες VI
α (32)
ε (42)
γ (13)
θ (8)
β (43)
ζ (25)
ι (28)
δ (45)
η (34)
λ (9)
 

* * * *

© Saprikis Christos