Φωτογραφίζω
εντός & εκτός
Μικρές βόλτες VI
α (33)
ε (39)
γ (20)
θ (8)
β (42)
ζ (26)
ι (28)
δ (32)
λ (9)
 

* * * *

© Saprikis Christos