Φωτογραφίζω
εντός & εκτός
Μικρές βόλτες VI
α (32)
ε (37)
γ (18)
θ (8)
β (42)
ζ (25)
ι (28)
δ (45)
λ (9)
 

* * * *

© Saprikis Christos