ι
Επιστροφή,
φευγαλέες εικόνες τρέχουν έξω απ΄τα παράθυρα.
Χιλιόμετρα επαναλαμβανόμενα,
ο ίδιος ο υγρός καιρός, τα ίδια τοπία,
τα ίδια τραγούδια.
 
 
Clicks: 221
No comment
 
Clicks: 209
No comment
 
Clicks: 210
No comment
 
Clicks: 217
No comment
 
Clicks: 207
No comment
 
Clicks: 198
No comment
 
Clicks: 202
No comment
 
Clicks: 198
No comment
 
Clicks: 217
No comment
 
Clicks: 205
No comment
 
Clicks: 217
No comment
 
Clicks: 218
No comment
 
Clicks: 228
No comment
 
Clicks: 220
No comment
 
Clicks: 208
No comment
 
Clicks: 206
No comment
 
Clicks: 213
No comment
 
Clicks: 223
No comment
 
Clicks: 215
No comment
 
Clicks: 200
No comment
 
Clicks: 200
No comment
 
Clicks: 191
No comment
 
Clicks: 202
No comment
 
Clicks: 198
No comment
 
Clicks: 215
No comment
 
Clicks: 212
No comment
 
Clicks: 211
No comment
 
Clicks: 213
No comment