Φωτογραφίζω
 
Poladroid
a (45)
c (28)
b (45)
d (28)