Τα χρώματα
  Κομμάτια χρώματος σε ένα γκρίζο πρωινό.
Έντονα, παρέα με τη φθορά και τη λάσπη.
 
Clicks: 611
No comment
 
Clicks: 568
No comment
 
Clicks: 592
No comment
 
Clicks: 567
No comment
 
Clicks: 553
No comment
 
Clicks: 551
No comment
 
Clicks: 585
No comment
 
Clicks: 533
No comment
 
Clicks: 571
No comment
 
Clicks: 411
No comment
 
Clicks: 373
No comment
 

* * * *

© Saprikis Christos