Τα χρώματα
  Κομμάτια χρώματος σε ένα γκρίζο πρωινό.
Έντονα, παρέα με τη φθορά και τη λάσπη.
 
Clicks: 622
No comment
 
Clicks: 574
No comment
 
Clicks: 596
No comment
 
Clicks: 574
No comment
 
Clicks: 558
No comment
 
Clicks: 554
No comment
 
Clicks: 589
No comment
 
Clicks: 537
No comment
 
Clicks: 576
No comment
 
Clicks: 414
No comment
 
Clicks: 378
No comment
 

* * * *

© Saprikis Christos