Τα χρώματα
  Κομμάτια χρώματος σε ένα γκρίζο πρωινό.
Έντονα, παρέα με τη φθορά και τη λάσπη.
 
Clicks: 624
No comment
 
Clicks: 577
No comment
 
Clicks: 598
No comment
 
Clicks: 576
No comment
 
Clicks: 563
No comment
 
Clicks: 560
No comment
 
Clicks: 591
No comment
 
Clicks: 539
No comment
 
Clicks: 578
No comment
 
Clicks: 416
No comment
 
Clicks: 381
No comment
 

* * * *

© Saprikis Christos