Τα μηχανήματα
Η αλμύρα της θάλασσας που σκεπάζει τα πάντα.
Το αλάτι που τρώει το σίδερο στα παρατημένα μηχανήματα.
 
Clicks: 240
No comment
 
Clicks: 224
No comment
 
Clicks: 231
No comment
 
Clicks: 238
No comment
 
Clicks: 244
No comment
 
Clicks: 237
No comment
 
Clicks: 235
No comment
 
Clicks: 235
No comment
 
Clicks: 239
No comment
 
Clicks: 235
No comment
   

* * * *

© Saprikis Christos