Τα μηχανήματα
Η αλμύρα της θάλασσας που σκεπάζει τα πάντα.
Το αλάτι που τρώει το σίδερο στα παρατημένα μηχανήματα.
 
Clicks: 237
No comment
 
Clicks: 221
No comment
 
Clicks: 228
No comment
 
Clicks: 235
No comment
 
Clicks: 241
No comment
 
Clicks: 234
No comment
 
Clicks: 232
No comment
 
Clicks: 232
No comment
 
Clicks: 236
No comment
 
Clicks: 232
No comment
   

* * * *

© Saprikis Christos