Φωτογραφίζω
Γυρίζοντας στο Μεσολόγγι.
Στην παραλία στην Τουρλίδα, και στην Άσπρη αλυκή.
Εικόνες σκόρπιες...
Στο Μεσολόγγι