Φωτογραφίζω
ψήγματα μιας χρονιάς... γνώριμα μέρη ξανά και ξανά... μνημονικά στηρίγματα ασήμαντων στιγμών. ο χρόνος που φεύγει, τα πρόσωπα που αλλάζουν...
Ψήγματα χρονιάς...