Φωτογραφίζω
 
Νοσοκομείο
α (6)
δ (15)
β (15)
γ (5)