Φωτογραφίζω
Μέσα απ' το λεωφορείο, το τρένο, το αυτοκίνητο.
Κυνηγώντας έναν κόσμο χωρίς εστίαση,
την αίσθηση της κίνησης που μεταλλάσσει ανθρώπους και αντικείμενα σε γραμμές και χρώματα.