Φωτογραφίζω
 
Μικρές βόλτες ΙΙ
α (30)
δ (24)
η (14)
β (52)
ε (18)
γ (33)
ζ (12)
 

* * * *

© Saprikis Christos