Φωτογραφίζω
 
Τα μακρόστενα
α (56)
β (7)
 

* * * *

© Saprikis Christos