Φωτογραφίζω
 
Τα μακρόστενα
α (53)
β (7)
 

* * * *

© Saprikis Christos