Φωτογραφίζω
 
Ποτ πουρί

* * * *

© Saprikis Christos