ι
Επιστροφή,
φευγαλέες εικόνες τρέχουν έξω απ΄τα παράθυρα.
Χιλιόμετρα επαναλαμβανόμενα,
ο ίδιος ο υγρός καιρός, τα ίδια τοπία,
τα ίδια τραγούδια.
 
 
Clicks: 199
No comment
 
Clicks: 188
No comment
 
Clicks: 187
No comment
 
Clicks: 194
No comment
 
Clicks: 185
No comment
 
Clicks: 176
No comment
 
Clicks: 183
No comment
 
Clicks: 178
No comment
 
Clicks: 197
No comment
 
Clicks: 184
No comment
 
Clicks: 193
No comment
 
Clicks: 196
No comment
 
Clicks: 208
No comment
 
Clicks: 198
No comment
 
Clicks: 186
No comment
 
Clicks: 184
No comment
 
Clicks: 193
No comment
 
Clicks: 202
No comment
 
Clicks: 194
No comment
 
Clicks: 178
No comment
 
Clicks: 179
No comment
 
Clicks: 170
No comment
 
Clicks: 181
No comment
 
Clicks: 177
No comment
 
Clicks: 194
No comment
 
Clicks: 190
No comment
 
Clicks: 189
No comment
 
Clicks: 191
No comment