Φωτογραφίζω
 
Σπουδή σ' ένα θέμα...
α (4)
δ (2)
η (4)
κ (3)
ν (17)
β (3)
ε (4)
θ (4)
λ (4)
ξ (8)
γ (3)
ζ (3)
ι (5)
μ (4)