Αμβρακικός, λίγο πιο κάτω...
...απ' την επιφάνεια του νερού.

Οι ιριδισμοί του φωτός, η θολούρα των νερών που σκίζεται απ' τις ακτίνες.

Ένας άλλος κόσμος.

Λίγο πιο κάτω...
 
Clicks: 291
No comment
 
Clicks: 283
No comment
 
Clicks: 275
No comment
 
Clicks: 259
No comment
 
Clicks: 277
No comment
 
Clicks: 274
No comment
 
Clicks: 275
No comment
 
Clicks: 268
No comment
 
Clicks: 255
No comment
 
Clicks: 270
No comment
 
Clicks: 268
No comment
 
Clicks: 284
No comment
 
Clicks: 293
No comment
 
Clicks: 271
No comment
 
Clicks: 275
No comment
 
Clicks: 284
No comment
 
Clicks: 282
No comment
 
Clicks: 288
No comment