Φωτογραφίζω
 
Μικρές βόλτες ΙV

* * * *

© Saprikis Christos